سر مداد شیری

شیر از پوست گردو

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • رنگ گواش و قلم مو
  • پوست گردو
  • پارچه نمدی قهو ه ای روشن
  • مداد
  • مقوای زرد
پوست گردو را با رنگ زرد رنگ می کنیم و می گذاریم خشک شود .یک مستطیل از پارچه نمدی به عرض دور گردو و طول ده سانت برش می زنیم و دو لا کرده و می دوزیم .

سپس با قیچی قسمت دو لا را برشهای یک سانت یا کمتر می زنیم .

یال شیر به این شکل  درست می شود .گوشها را با مقوای زرد برش می زنیم و داخلش را با قهو ه ای رنگ می زنیم و می چسبانیم .

یال شیر را به دور گردو می چسبانیم و نگه می داریم تا کامل خشک شود .اجزای صورت را کامل می کشیم و میگذاریم خشک شود .

یک دایره از مقوای زرد برش می زنیم و به پشت سر شیر می چسبانیم .

می توانیم از قسمت پشت مداد را به شیر بچسبانیم یا به هر طریقی که می توانیم .می توانیم از این سر مدادی ها برا مدادهایمان درست کنیم و استفاده کنیم .مشخصات کاردستی
مواد لازم : دانه ها ، پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری