مرغ حنایی

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیبر روی یک کاغذ یک مرغ بزرگ بکشید . می توانید این مرغ را با اشکال هندسی بسازید و اجزاء آن را به یکدیگر بچسبانید.

مانند ساخت  بدن، تاج، نوک، چشم، پا و برای پرها می توانید از پر طبیعی استفاده کنید.

بدن مرغ را با استفاده از فرم ها بیضی بسازید. فرم سر را با دایره، نوک را با مثلث و چشم ها با دایره ترسیم کنید و به یکدیگر بچسبانید.

پر ها را نیز بر روی بدنه بچسبانید.حال می توانید از این کاردستی برای تزئین کارت پستال و یا جداول دیواری مدرسه و یا یک هدیه و ... استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی