ماکت پارک

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیبا داشتن کمی خلاقیت  می توانید از وسایل و اشیاء دور ریختنی  وسایل جدید بسازید و لازمه آن کمی دقت و توجه و دوباره دیدن اشیا ء بازاویه نگاه جدید می باشد.

در اینجا از مقوای کفش استفاده شده است و از آن برای ساخت ماکت یک پارک و یا دریاچه بکار رفته است . شما با خلاقیت خود می توانید فضا های جدید و متفاوت بسازید.

برروی مقوا کفش با ماژیک فضای مورد نظر را بکشید و رنگ آمیزی کنید.

با استفاده از ابزاری مانند نخ کنفی، کاموایی ، یا هر نوع ریسمان دیگر ، چوب بستنی، کاغذ و مقوا های سفید یا رنگی ، روزنامه ها و ...می توانید انواع کلاژ را بر روی کار بیاورید و به آن بخش هایی را اضافه کنید.

برای اتصال آن ها می توانید از چسب مایع یا تفنگی استفاده کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی ، ریسمانی