وارمر با قوطی کنسرو

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیدرون قوطی را از خاک پر کنید. توسط میخ و چکش طرح مورد نظرتان را بر روی قوطی بیندازید.

بعد از اتمام کار خاک درون قوطی فلزی را خالی کنید. توسط اسپری قوطی را رنگ آمیزی کنید و اجازه دهید خشک شود. (تمامی قسمت های داخلی و خارجی آن را با رنگ بپوشانید. )

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال