کاسه سفالی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


با استفاده از قالب های گچی می توانید بشقاب های سفالی زیبایی بسازید.

در تصاویر زیر شیوه ساخت این ظروف به تصویر کشیده شده است.

گِل را ورز داده و آن را با وردنه صاف کنید.

قالب را برروی گِل قرار دهید. با فشار دست طرح روی قالب را بر روی گِل بیندازید. ( قالب را می توانید در رنگ قرار دهید و سپس بر روی گِل قرار دهید. )سپس با آرامی  قالب  را از گِل جدا کنید. اطراف طرح را برش بزنید. آن را درون کاسه ایی قرار دهید و حالت دهید. 

 تا فرم کاسه مانند بگیرد. لبه های ظرف را صاف کنید و اجازه دهید خشک شود.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال