ماهی در دریا

کاردستی نمایشی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • بشقاب یک بار مصرف کاغذی
  • رنگ و قلم مو
  • قیچی
  • مقوای کارتنی


شکل قسمتی از دریا را روی بشقاب نقاشی می کنیم و می گذاریم خشک شود .شکل ماهی را روی کارتن می کشیم و برش می زنیم و رنگ می کنیم .پشت ماهی یک چوب یا جچوب بستنی می چسبانیم .

با موکت بر از پنج سانت مانده به لبه وسط بشقاب را تا پنج سانت مانده به لبه روبرو برش می زنیم .با داخل کردن ماهی در شیار برش خورده روی بشقاب و حرکت دادن چوب ماهی داخل دریا شنا می کند .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری