افشان گری با اسپری رنگ

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


در این تکنیک شما می توانید با استفاده از برگ و یا گل  گیاهان تابلو های زیبایی برای اتاق خود بسازید.

شیوه کار به این صورت است که بر روی یک کاغذ یا مقوا یک شاخه گیاه قرار دهید و با فاصله بر روی آن اسپری رنگ دلخواه تان را بپاشید.(اسپری کنید. )

اجازه دهید خشک شود و سپس به آهستگی شاخه را بردارید.جاهایی  که شاخه و برگ ها بر روی مقوا بوده اند رنگ نمی گیرد و به این ترتیب نقش گیاه بر روی مقوا می ماند.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال