چشم های درخشان

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


بر روی تعدادی رول دستمال کاغذی چشم هایی متنوع و متفاوت بکشید.

مانند شکل بخش داخلی آن را برش بزنید.

از درون آن ها نورهایی با رنگ های مختلف عبور دهید.

از این وسیله برای جشن ها می توانید استفاده کنید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی