کیف دستی پارچه ایی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیبا استفاده از الگو داده شده که در ابتدا باید آن را بر روی کاغذ بکشید و سپس آن را بر روی پارچه پیاده کنید کار را شروع کنید.

با توجه به سایزی که می خواهید کیف داشته باشد اندازه ایی مشخص کنید و به نسبت آن بخش های دیگر الگو را تغییر دهید.

در نهایت برای کیف دسته بگذارید و اگر مایل بودید بر روی آن جیب قرار دهید یا تکه دوزی و یا گلدوزی انجام دهید و یا با رنگ پارچه بر روی آن نقاشی بکشید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : دوختی