تابلو وان یکاد

تابلو وان یکاد

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال

از گلهای خشک شده مرکز مقداری جداکرده ودر ظرفی در آب قرار میدهیم بعد از نرم شدن آنرا با مقداری چسب چوب مخلوط میکنیم

شرح کاردستی

 مرحله اول از گلهای خشک شده مرکز مقداری جداکرده ودر ظرفی  در اب قرار میدهیم بعد از نرم شدن آنرا با مقداری چسب چوب مخلوط میکنیم مرحله دوم فیبر یا تخته سه لا رابه اندازه ۳۵در۵۰ برش داده وگونی نخی را هم به همین قطع قیچی میکنیم مرحله سوم گل آماده شده را با چسب چوب رو ی گونی که روی تخته است میکشیم  کاملا  صاف میکنیم وآنراکنار میگذاریم مرحله چهارم با استفاده از گل سفال ولویی ووردنه گل راروی میز سنگی ورز داده، پهن کرده وقالب آماده پلاستیکی را روی آن قرار داده و تمام قسمتهای وان یکاد را روی آن باوردنه فشار میدهیم تا چاپ شود بعد با ابزار انرا به قسمتهای منظم تقسیم کرده وبرش میزنیم وتمام آنها را روی قابی که آماده کرده بودیم می چینیم  بعد از چند روز که در شرایط مساعد اثر خشک شدبا تکه های آینه وجاجیم های رنگی و... آنرا تزیین میکنیم  حالا یک قاب زیبا ساخته ایم که میتوانیم آنرا رنگ کرده ودر اتاق سفال یا ...نصب کنیم   امیدوارم از دیدن نتیجه زحمات خود لذت ببرید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو
ایده پرداز : خانم عصمت عبدالهی
گردآورنده : خانم عصمت عبدالهی
اجرا کننده : خانم عصمت عبدالهی