چیت بافی

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

یکی ازنیازهای اولیه ی بشر تهیه ی مسکن می باشد اگر به پیشینه ی آن  خوب بنگریم. بشر از تمام عوامل طبیعت برای ساختن خانه وسرپناه برای محافظت از خود استفاده های زیادی داشته است یکی از ابزار وعواملی که آنها رادربرابرسرما وباد بویژه دراطراف چادر ها وکپرها استفاده داشته اند چیت می باشد چیت حصاری متحرک که از نی ونخ درست می شود.که با پیشرفت بشر نخ آن از پشم وموی بز به الیاف ونخ های بافته شده ومحکم نیز ارتقا یافته است. ابعاد آن بنا به سلیقه ونیاز می باشد.

مواد مورد نیاز : نخ  نی  ودرست نمودن دوپایه به عنوان تکیه گاه مانند دار قالی می باشد.

ابتدا نخ به رادوقسمت مساوی تقسیم کرده دو سر آن را به صورت کلاف جمع می کنیم سپس اولین نی را مماس بر چوب تکیه گاه که به موازات آن قرار داده می شود دروسط نخ ها که درفواصل معین ازهم می باشند قرار داده سپس کلاف را از همان نقطه وسط گره می زنیم به همین ترتیب یک نی دیگر دربین نخ ها قرار داده که یک نخ رو ونخ دیگر دیگر زیز نی خواهد افتاد.  

دراینزمینه برای ایجاد نقش های متفاوت می توان از نخهای رنگی بیشتری استفاده نمودهمچنین با تغییر مسیر گره یا پیچ دادن نخ ها کار به 

صورت مورب پیش رفته تا نقش هایلوزی ایجاد نمود.مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : ریسمانی ، گره ای
ایده پرداز : روح انگیز سهرابی ، مربی مسوول مرکز فرهنگی هنری آبدانان ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : روح انگیز سهرابی ، مربی مسوول مرکز فرهنگی هنری آبدانان ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام