عروسک باران

دسته : صنایع دستی
گروه سنی : ٩ تا ۱۱ سال

در زمان های قدیم در روزهای خاص کودکان با ساخت عروسک های باران و رفتن صورت گروهی به سمت منازل ، شعر آمدن باران برای صاحبخانه می خواندند. و صاحبخانه ظرفی را پر از آب می کرد و روی عروسک ها می پاشید.و همگی دعا می کردند برای آمدن باران.
مرکز 2بجنورد خراسان شمالی

شرح کاردستی

مواد لازم:


در داخل گونی  به اندازه سر عروسک مقداری پنبه گذاشته و با کاموا می بندیم سپس به صورت دلخواه از پارچه و نمد و کاموا مو و روسری و چشم های عروسک را درست می کنیم:


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا ، گونی
اتصالات : گره ای
اجرا کننده : فاطمه عطاالهی