درب نوشابه رادور ننداز

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱۵ سال

شرح کاردستی

ابتدا ازبچه ها خواسته شدبا دیدن درب های فلزی نوشابه موضوع رادرذهن مجسم وسپس کاردستی خودراشروع کنند.برای خم کردن درب نوشابه ها برای سهولت کار از انبردست  ،

 البته با کمک مربی استفاده می کردند.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : سپیده ابراهیمی
گردآورنده : سپیده ابراهیمی
اجرا کننده : سپیده ابراهیمی