بوی چوب

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

روش اجرا: ابتدا تخته سه لایه راباسمباده نرم سابیده وبااستفاده ازکاربن طرح موردنظرراروی چوب انتقال داده وبااستفاده ازهویه شروع به سوزاندن طرح می کنیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : با الگو ، بدون الگو و خلاق
ایده پرداز : سپیده ابراهیمی
گردآورنده : سپیده ابراهیمی
اجرا کننده : سپیده ابراهیمی