دوخت عروسک انگشتی کلاغ

عروسک

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ سال
الگو : true

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز بجستان

شرح کاردستی


اعضا با نمد ، نخ وسوزن وچسب عروسک انگش تی کلاغ را درست کردند. تا از آن در نمایش خلاق استفاده کنند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : نفیسه طیبی – سمانه دلیر
گردآورنده : نفیسه طیبی – سمانه دلیر