طوطی

پرندگان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقوای کارتنی
  • قیچی
  • کاموا
  • رنگ
  • قلم موشکل طوطی را روی کارتن می کشیم و بر می زنیم .

کاملا دلخواه قسمتهای مختلف آن را رنگ می کنیم .

بال را جدا برش می زنیم و بعد از اتمام با کاموا به بدن می دوزیم .دو تا نیم دایره کوچک برش می زنیم و زیر شکم را برش می زنیم و نیم دایره را وارد آن می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : لولایی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری