تاج یلدایی

تاج هندوانه ای

دسته : کاردستی
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • مقوای سبز کم رنگ و پر رنگ و قرمز و مشکی و سفید
  • چسب
  • قیچی
  • خط کش
به اندازه دور سر از مقوای سبز رنگ نوار پهنی برش می زنیم.

به همان طول به عرض دو برابر نوار سبز از مقوای قرمز برش می زنیم.مقوای قرمز را به چهار قسمت تقسیم می کنیم و ان را به شکل مثلث های به هم پیوسته برش می زنیم .

نوار سفیدی برش می زنیم و مابین نوار سبز و قرمز می گذاریم و بهم می چسبانیم .از مقوای مشکی هسته های هندوانه را برش می زنیم و می چسبانیم .

از مقوای سبز کم رنگ خط خهای روی هندوانه را برش می زنیم و می چسبانیم .

بعد از اتمام دو طرف را به هم وصل می کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری