گل کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۶ تا ٩ سال

شرح کاردستی


مواد موردنیاز


کاغذ

قیچی


برای تهیه به شکل زیر عمل می کنیم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال