چاپ با مداد

دسته : چاپ
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ٨ سال

شرح کاردستی


مواد مورد نیاز:


گوش

مداد سر دار

طرح قلب

پارچهمشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال