فرفره

وسیله بازی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سالکاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقوای کارتنی و سفید
  • چسب
  • قیچی
  • مدادرنگی
  • نخ یا کامواسه دایره هم اندازه یکی از کارتن و دوتا از مقوای سفید برش می زنیم.

دایره ها سفید را با مدادهای رنگی به شکل دلخواه رنگ می زنیم.دایره ها ی رنگی را به این طرف و آنطرف کارتن می چسبانیم .با یک شی تیز دو تا سوراخ روی فرفره ایجاد می کنیم.نخ بلندی را از سوراخها رد می کنیم و گره می زنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی ، گره ای
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری