فرفره کاغذی

دسته : کاغذی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال

یه نوع فرفره که با استفاده از کاغذهایی با عرض 2 سانتی متر و طول حدود سانتی متر ساخته می شود می شود وقتی ان را روی یک وسیله نوک تیز به صورت عمومی قرار دهیم و حرکت کنیم می چرخد.

اجرا: تقی ابراهیمیان مربی فرهنگی اسفراین-خراسان شمالی

شرح کاردستیمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
ایده پرداز : تقی ابراهیمیان
اجرا کننده : تقی ابراهیمیان