آدمک کوچک

عروسک نمایشی تزئینی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • نخ ضخیم چرم دوزی
  • مهره
  • چشم آماده
  • کاموا کاموا را چند لا می کنیم و با نخ ضخیم از وسط گره می زنیم.

مهره بزرگی را برای سر در نظر می گیریم و وارد نخ  دولا می کنیم .
نخ دیگری را از وسط به نخهای گردن گره می زنیم و نخ چهار لا می شود .

دو رشته آن را برای دستها کنار می گذاریم .

سه تا مهره دیگر به بدن اضافه می کنیم .

مهره های کوچک را به رشته های نخ دستها می اندازیم و گره می زنیم.

رشته های پایین بدن را گره می زنیم و با چسب ثابت می کنیم تا مهره ها پایین نیفتد.

بعد مهره های پاها را می انداریم و گره می زنیم.صورت را کامل می کنیم .مشخصات کاردستی
مواد لازم : فلز ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری