الاغ

حیوانات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال


کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای مشکی و زرد
  • پانچ
  • ماژیک
  • کارتن
  • کامواشکل های بالا را روی کارتن می کشیم و دورش را برش می زنیم .روی قسمت پایین بدن الاغ با قیچی دو تا شیار ایجاد می کنیم و پاها را در شیارها وارد می کنیم .

با مقوای زرد برای الاغ پوزه می کشیم و می چسبانیم .

روی پوزه دهان و بینی را می کشیم .با مقوای مشکی برای بدن خال درست می کنیم .

با پانچ روی گردن سوراخهایی برای عبور کاموا درست می کنیم و همچنین برای دم.
با کاموا یالها را گره می زنیم و دم درست می کنیم و از سوراخ رد می کنیم و گره می زنیم.

الاغ کاردستی قابلیت ایستادن روی سطح صاف را دارد .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : لولایی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری