گنجشکک اشی مشی

پرنده

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال


کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • بشقاب یکبار مصرف کاغذی
  • رنگ و قلم مو
  • ماژیکشکل پرنده را با ماژیک روی بشقاب پیاده می کنیم .قسمتهای اضافی را برش می زنیم و با قسمت بزرگتر دم را برش می زنیم و می چسبانیم .

به روش دلخواه پرنده را رنگ آمیزی می کنیم .
قسمت بالایی پشت گردن را تا می زنیم و بعنوان پایه یا تکیه گاه از آن استفاده می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری