سنگ های تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۵ سال

ساخت سنگ های دکوری در خانه

شرح کاردستی


وسایل لازم:

سنگ به تعداد وابعاد دلخواه

اسپری طلایی(رنگ دلخواه)سنگ هارا با استفاده از اسپری رنک آمیزی می کنیم.

توجه کنید این کار در فضای باز انجام شود و به همراه داشتن ماسک فیلتر دار ضروری است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : فاطمه تاجیک