اوریگامی نهنگ

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱۴ سال
الگو : true

با استفاده از الگو می توانید یک نهنگ کاغذی با کاغذهای اوریگامی تهیه کنید.

شرح کاردستی


وسایل لازم:

کاغذ های اوریگامی

مداد یا خودکار


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : زهرا تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : زهرا تاجیک