آدمک

آدمک با اعضای متحرک

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • کارتن و مقوای رنگی
  • دکمه
  • پیچ و مهره
  • مداد
مربع و مستطیل و چهار تا مستطیل برای دست و پا روی کارتن می کشیم و برش می زنیم .
دست ها و پاها را با پیچ و مهره ها به هم وصل می کنیم .

دکمه ها را بجای چشم استفاده می کنیم و دهان را می کشیم یا می بریم و می چسبانیم.

سر را با پیچ به بدن وصل می کنیم .

دستها و پاها و سر این آدمک متحرک است .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : لولایی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری