جوجه توپکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستیابتدا با استفاده از توپک ساز یا با استفاده از دست کاموا را بارها و بارها تا رسیدن به حجم دلخواه  دور دست  یا دستگاه توپک ساز می پیچانیم. و با  استفاده از نواری کاموایی کمر آنرا محکم بسته دو طرف را با قیچی برش زده آزاد می کنیم و سپس با قیچی زدن مداوم  اضافات کاموا را برش زده وتوپکی یک دست می سازیم.
سپس  با استفاده از چسب حرارتی دکمه ، مهره یا چشم متحرک را در محل چشم جوجه می چسبانیم  مخروطی مقوایی بجای نوک و بالهایی مقوایی اضافه می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فرشته حق نظری ، مربی مسوول مرکز شماه یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : فرشته حق نظری ، مربی مسوول مرکز شماه یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام