اتوبوس

وسیله نقلیه

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی و موکت بر
  • خط کش
  • مداد
  • رنگ گواش
  • کارتن بزرگشکل بدنه اتوبوس را روی کارتن پیاده می کنیم و پنجره ها را با کاتر خالی می کنیم .

بدنه  و سقف را رنگ می زنیم .چرخ ها را برش می زنیم و با رنگ مشکی رنگ می کنیم و می گذاریم خشک شود .

بدنه را تا می زنیم و سقف را می چسبانیم .

چرخ ها را می چسبانیم .

میتوانیم بیرون اتوبوس را به شکل دلخواه رنگ آمیزی کنیم .
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری