تار و عنکبوت

حشرات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • سه تا شاخه بلند
  • کاموا تیره
  • مقوای مشکی و سفید
  • ریسه فزی
  • ماژیک

شاخه هارا به صورت ضربدری روی هم می گذاریم و با نخ محکم به هم می بندیم .

کاموا را به شکل تار عنکبوت از شاخه ها رد کرده و محم می کنیم .دوتا دایره از مقوای مشکی و یکی از کارتن  برش می زنیم و دایره کارتنی را با دایره های مشکی می پوشانیم .

بعد باقی کاموا را دور آن میپیچیم و برایش چشم درست می کنیم و می چسبانیم.

با ریسه پاها را درست میکنیم و وصل می کنیم .با کاموا عنکبوت را از خانه اش آویزان می کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، گره ای
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری