دسته گل پاییزی

تزئینی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٧ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

پاییز فرصت مناسبی برای اجرای کاردستی های پاییزی است .

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :


  • چسب
  • قیچی
  • نخ
  • برگ نرم 
  • اسفنج
  • سیم نازکتکه ای سیم یا شاخه درخت جدا می کنیم .

برگی را از پهنا تا میزنیم و دور سیم می پیچیم و نخ را محکم دورش می پیچیم و دوباره برگ بعدی تا اندازه یک گل شود .
چند تا گل در اندازه های مختلف درست می کنیم و کنار می گذاریم .
می توانیم شاخه ها رابلند در نظر بگیریم و یک دسته گل درست کنیم  یا کوتاه و بعد آنها را روی اسفنج بزنیم و با چند تا برگ تزئین کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : برگ ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری