حجاب

حجاب

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

اسفنج را بصورت تنه یک آدم برش داده و گردو را روی اسفنج چسبانده

شرح کاردستی

اسفنج را بصورت تنه یک آدم برش داده و گردو را روی اسفنج چسبانده وبا استفاده از گواش چهره مورد نظر را روی آن نقاشی کنید.در ادامه از تکه های پارچه بجای روسری، لباس و چادر استفاده کنید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مسلم صالحی
گردآورنده : مسلم صالحی
اجرا کننده : مسلم صالحی