ربات

ربات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • کارتن
  • یونولیت
  • چسب
  • قیچی
  • سیم مفتول
  • دکمه
  • فویل آلمینیوم
  • چسب نواری
یک مکعب برای سر ویک مکعب مستطیل برای بدن از یونولیت جدا می کنیم و با فویل همه جای آنها را می پوشانیم .

لبه های فویل را با چسب نواری میچسبانیم تا دست را نبرد .

از کارتن دستها و پاها را که از مستطیلهای بلند تشکیل شده برش می زنیم و دو یا سه لایه می کنیم .

آنها را با فویل می پوشانیم .

سیم مفتول را به طوری که دیده نشود از دست و پاها رد کرده و به بدن وصل می کنیم .

سر را با سیم به بدن وصل می کنیم و از دکمه بعنوان چشم استفاده می کنیم .

با سیم مفتول فنر درست می کنیم و بالای سر بعنوان آنتن وصل می کنیم .

از مقوای قرمز دهان برش می زنیم و می چسبانیم .

این کاردستی برای سنین پایینتر بهتر است با نظارت والدین انجام شود .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، دکمه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، کاغذ آلمینیوم
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده) ، متحرک
ایده پرداز : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری