ماهی

آبزیان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقواهای رنگی
  • چسب
  • قیچی
  • مداد
  • خط کش

شکل خام بدن ماهی را کشیده و دور بری می کنیم .از وسط مطابق شکل تا زده و برشهایی با فاصله یک سانت از می زنیم .

نوارهایی به عرض یک سانت از مقواهای رنگی آماده می کنیم .


نوارها را یک در میان از برشهای عمودی بدن ماهی رد می کنیم .با مقوای سفید برای ماهی چشم می کشیم و می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری