عروسک قورباغه

شخصیتهای قصه با بطری آب میوه یا شیر

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۶ سال

آموزش ساخت عروسک و شخصیت های قصه ها با بطری آب میوه یا شیر

شرح کاردستی


ابتدا سر بطری  (شیر یا آبمیوه)  را با کاتر می بریم و داخل آن را تمیز می کنیم. بعد آن را به دو نیم کرده ، اما فقط سه طرف  را برش می زنیم. یک طرف باید وصل باقی بماند.سپس تمام اطراف بطری کاغذی را با نمد ، پارچه یا کاغذ می پوشانیم. دو طرف انتها و سر بطری را هم می پوشانیم. رنگ پارچه یا کاغذ را با توجه به شخصیت عروسکی که میخواهیم آن را بسازیم، انتخاب می کنیم. 
سپس شخصیت عروسک را با چشم و دهان و هر چیزی که لازم می دانیم ، تکمیل می کنیم.دست ها را بین دو قسمت قرار داده و به راحتی می توانیم با عروسک فک زن خود قصه یا نمایش اجرا کنیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، متحرک
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فهیمه مرزبان
گردآورنده : فهیمه مرزبان
اجرا کننده : فهیمه مرزبان