چهره

چهره

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

اجرای چهره انسان بر روی خشت گل رس که با لویی تقویت شده .
اجرای چهره باید به همان صورت که در واقعیت میباشد اجرا شود

شرح کاردستی

اجرای چهره انسان بر روی خشت گل رس که با لویی تقویت شده .

 اجرای چهره باید به همان صورت که در واقعیت میباشد اجرا شود تا طرح کاملا طبیعی باشد .اندازه و تناسبات در اجرای یک چهره باید رعایت شده و با برجسته کردن نقاط برجسته چهره میتوان به یک تابلو طبیعی دست پیدا کرد بعد از خشک شدن و پخته شدن در کوره مانند سایر کارها پتینه میشود که برای پتینه کردن ابتدا چسب چوب و آب را با هم ترکیب کرده و به عنوان زیر کار روی اثر زده سپس با استفاده از رنگی که میخواهیم اثر داشته باشد از جوهرهای رنگی استفاده و هر قسمت از کار را که روشنتر است با دستمال پاک کرده ودر آخر با استفاده از رنگهای اکرلیک یک تنالیته رنگی مختصری با تاچهای قلمو روی کار زده میشود .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : فاطمه جودکی
گردآورنده : فاطمه جودکی
اجرا کننده : فاطمه جودکی