هشت پا

بند پایان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای بنفش و سفید
  • کاغذ رنگی صورتی
  • مازیک
شکل بدن هشت پا را روی مقوای بنفش می کشیم و برش می زنیم .

نوارهای یک سانتی از کاغذ رنگی صورتی برش می زنیم .با ماژیک غلط گیر دور بدن را نقطه گذاری می کنیم .

چشم ها را روی مقوای سفید می کشیم و برش می زنیم و می چسبانیم .

و دهان را می کشیم .پاها را از نوارهای صورتی مطابق شکل درست می کنیم و می چسبانیم .

می توانیم برای پاها کفش برش بزنیم و بچسبانیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری