گربه

حیوانات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقوای مشکی سفید
  • چسب
  • قیچی
  • کاموا
  • مداد
  • لاک غلط گیر
دور دست را با مداد می کشیم و با قیچی برش می زنیم .

یک دایره کوچک برای سر گربه از مقوای مشکی برش می زنیم .صورت گربه را با ماژیک غلط گیر نقاشی می کنیم .

از مقوای سفید چشم می کشیم .  پنجه ها را با ماژیک می کشیم.

دم را با کاموا تزئین می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : حسین اله یاری