موش

جانوران

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز : 

  • چسب 
  • قیچی
  • مقوای مشکی و سفید و صورتی
  • خط کش
  • مداد
یک مستطیل بلند و دو دایره برای گوش از مقوای مشکی برش می زنیم .

دوتا دایره کوچکتر برای گوش و یک دایره بسیار کوچک برای بینی از مقوای صورتی برش می زنیم .

دو تا چشم و سبیل های موش را از مقوای سفید برش می زنیم.
دو سر مقوا را روی هم می گذاریم و چسب می زنیم .

سبیل ها و بینی و چشم ها را می چسبانیم .

گوش ها را می چسبانیم و دم درازی را درست می کنیم و پشت موش می چسبانیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری