عنکبوت و کفشدوزک

حشرات

دسته : کاردستی
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای رنگی
  • درب بطری 
  • چشم آماده
  • ماژیک قرمزدرب های بطری را روی کاغذ یا مقوا می چسبانیم.

با مقوای مشکی یک نیم دایره اندازه درب بطری  برای کفشدوزک برش می زنیم .روی نیم دایره مشکی چشم های کفشدوزک را می چسبانیم و شاخک ها را می کشیم.

برای عنکبوت پا می کشیم و چشم ها را می چسبا نیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری