مارمولک

خزندگان

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای کارتونی
  • شکل خام مارمولک
  • ماژیک
  • مقوای سفید
  • کاموای رنگیشکل خام مارمولک را در اندازه های متفاوت میکشیم و دورش را برش می زنیم.

کاموا را دور بدن مارمولک می پیچیم . می توانیم از چند رنگ کاموا استفاده کنیم.وقتی کاموا پیچی تمام شد روی مقوای سفید شکل دو تا چشم  می کشیم و برش می زنیم.

چشم ها روی سر مارمولک می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو
اجرا کننده : حسین اله یاری