بره

حیوانات

دسته : نمونه سازی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای مشکی
  • رنگ سفید
  • چشم آماده
  • نایلون مخصوص
نایلون را با رنگ سفید رنگ آمیزی می کنیم و می گذاریم کامل خشک شود. آن را به شکل بدن بره برش می زنیم .

روی مقوای مشکی شکل سر و پاها را می کشیم و برش می زنیم .

سر را وسط نایلون سفید می چسبانیم . چشم ها را روی سر می چسبانیم .
پاهای بره را از پشت به پایین بدن بره وصل می کنیم . و با روبان برای گردن بره یک پاپیون آماده می کنیم و می چسبانیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری