راکون

حیوانات

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز:

  • چسب
  • قیچی
  • مقوای مشکی و سفید
  • چشم آماده
  • ماژیک
  • مداد مشکی قرمز
  • ماژیک غلط گیر
شکل دستها را روی مقوای میکشیم و بعد با قیچی دورتا دورش را برش می زنیم.


شکل سر و شکم و دم راکون را روی مقوای سفید میکشیم و برش می زنیم.

سر را به بدن می چسبانیم . دستها را دو طرف صورت می چسبانیم و چشم های آماده را روی دستها می چسبانیم.

دم را می چسبانیم و با مداد رنگ می کنیم .

چهار تا بیضی از مقوای مشکی برش میزنیم و به جای دست و پا می چسبانیم  و با ماژیک غلط گیر انگشتهارا میکشیم .

بینی و دهان و گوش ها را میکشیم .مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری