سوت آبی

کاوشی مرطوب همراه با موسیقی!

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت صوت و ارتعاش هوا است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

امروز با نی و یک لیوان آب وسیله‌ای خواهیم ساخت که نه تنها می‌توان با آن موسیقی نواخت بلکه می توان با آن مطالب جالبی را در خصوصی صوت و تولید صدا آموزش داد.

آنچه نیاز دارید

 نی

ليوان

آب 

شرح آزمایش

یک سوم پایینی نی را ببرید، اما آن را کامل نبرید و قسمت کمی از آن را باقی بگذارید تا دو قسمت به مهم متصل بمانند.  نی را خم کنید و مراقب باشید که نشکند

قسمت بلند تر نی رادر آب قرار دهید.

نی را با زاویه ۹۰ درجه قرار دهید بسیار ملایم در آن بدمید. چه می شنوید؟

اگر در به صدا در آوردن آن مشکل دارید قسمت بلند نی را کمی فشار دهید.

بعد از به صدا درآوردن آن، نی را در آب بالا و پایین ببرید. چه رخ می دهد؟


آنچه اتفاق می افتد

سوت آبی بسیار جالب است اما آیا واقعا علمی است؟ حتما همینطور است. همه صداها از استریوی ماشین، ساکسیقون و یا راندن ماشین، همگی دارای امواج صدا هستند. این امواج لرزش هایی هستند که به گوشتان می رسد. سوت آبی با لرزش هوا کار می کند مخصوصا با هوای داخل سوت. قسمت بلند تر نی که در آب قرار دارد پر از آب و هواست (مقدار آن بستگی به این دارد که تا چه اندازه نی را در آب فرو برده اید) وقتی در بالای قسمت بلند تر نی می دمید باعث می شوید که هوایی داخلی آن مرتعش شود.

این ارتعاش هوا باعث ایجاد صدا می شود. فرکانس صدای تولیدی (زیر یا بم بودن صدا) به این بستگی دارد که چه مقدار از نی در هوا قرار دارد. هرچقدر هر چه طول ستون هوایی نی بلندتر باشد صدای تولیدی بم تر خواهد بود و هر چه طول ستون هوایی نی کوتاه تر باشد صدای تولیدی زیرتر خواهد بود. (در خصوصی تشکیل صدا در لوله های صوتی تحقیق کنید)

جالب است نه؟ در اینجا سوت آبی را یک مرحله جلوتر می برید. نی های مختلف را امتحان کنید. اگر با نی ضخیم تر امتحان کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟ مایع های دیگر را امتحان کنید. آیا میزان صدا در شیر یا نوشابه متقاوت است؟

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی