چوب کبریت لرزان

از صدا برای حرکت دادن اجسام استفاده کنیم !

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت صوت و ارتعاش هوا است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

توانایی حرکت دادن اجسام با ذهن (دورجنبانی) نام دارد. جادوگران و فیزیک‌دانان ادعا می کنند که این توانایی را دارند. و شما هم یا انجام این آزمایش قادر به این کار خواهید بود.

آنچه نیاز دارید

دو ليوان يکسان

آب

چوب کبریت یا خلال دندان

شرح آزمایش

هر دو لیوان را به یک اندازه از آب پر کنید (تا نصف)

زیر لیوان را بگیرید و انگشت اشاره دست دیگر را در آن فرو برید.

انگشتان را به لبه لیوان تکیه دهید و به آرامی به سمت پایین بیرید و بدون توقف آن را به لبه لیوان بسایید.

 حرکتتان را به صورت چرخشی ادامه دهید و همان فشار را حفظ کنید. حالا استعداد موسیقی خود را به نمایش گذاشته اید.

وقتی توانستید لیوان را به صدا درآورید همین کار را با لیوان دیگر نیز انجام دهید. باید مقدار آب در هر دو لیوان یکسان باشد تا صداها شبیه به هم شوند

شد. این مرحله بسیار جالب است. یک چوب کبریت روی لبه لیوان قرار دهید. لیوان بعدی را کنار لیوان اولی قرار دهید اما نباید به هم برخورد کنند. انگشتان را در آب فرو برید و لیوانی که کبریت ندارد را به صدا در آورید اما چشمتان را از کبریت بر ندارید.

کبریت تکان می خورد! چطور ممکن است؟


آنچه اتفاق می افتد

این فعالیت دو بخش دارد. به صدا در آوردن لیوان و به حرکت درآوردن کبریت. بیایید اول در مورد صدای لیوان بحث کنیم. وقتی انگشتان را روی لبه آن می سایید انگشتان ابتدا به لیوان چسبانده می شود و سپس می لرزد. این چسبیدن و لغزیدن مدت کوتاهی انجام می شود و باعث لرزش و ایجاد صدا در لیوان می شود. این لرزش به کل لیوان سرایت می کند و کریستال های لیوان را هم می لرزاند و صدای رسایی را ایجاد می کنند. می توانید با افزودن یا کم کردن آبی، تن صدا (زیر یا بم شدن صدا) را تغییر دھید) مقدار صدا را نیز می توانید، تنها با کمی تغییر در میزان فشار انگشت تغییر دهید. حرکت چوب کبریت به دلیل لرزش است. به دلیل اینکه میزان یکسانی آب اضافه کرده اید لیوان دوم با همان فرکانس لیوان اول می لرزد

امواج صدای ایجاد شده توسط لیوان اولی در تمام جهات در فضا پخش می شوند. وقتی امواج صدا به لیوان دوم می رسند، لیوان شروع به لرزیدن می کند و چوب کبریت تکان می خورد. آیا نیروی جادوست؟ خیر! بلکه کاملا علمی است.

در خصوصی ایجاد تشدید در امواج تحقیق کنید!

آزمایش کنید

این آزمایش را با مقدار آب متفاوت در هر لیوان انجام دهید. آیا می توان در حالتی که آب داخل دو لیوان یا هم متفاوت است باز هم چوب کبریت را به حرکت در آورد؟

 

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی