لامپ خانگی

با وسایل خانگی، لامپ خودتان را بسازید!

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت الکتریسته است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت الکتریسته و ویژگی‌های آن است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

وقتی آزمایشات خود را با استفاده از الکتریسیته انجام می دهید، در واقع از علم مدارهای الکتریکی استفاده می کنید. کار های شگفت انگیزی می توان با مدار انجام داد مثل : ساخت آژیر،رادیو، لامپ و ...

در این آزمایش، از وسایل خانگی برای ساخت یک مدار کامل استفاده می کنید تا یک لامپ بسازیم۔

آنچه نیاز دارید

هشت باتری سایز D

لیوان یا ظرف مربا

سیم برق

 بشقاب پلاستیکی

 قیچی

رول دستمال حوله ای

نوک مداد نوکی

دوعدد گيره

شرح آزمایش

با استفاده از چسب برق، هشت باتری سایزD را از انتها، به هم بچسبانید (انتهای مثبت به انتهای منفی). با این کار یک ابر باتری ساخته اید.

رول دستمالی کاغذی را طوری ببرید که درون لیوان جا شود و فضایی زیادی هم باقی بماند.

یک گیره قطب مثبت و یک گیره قطب منفی را به انتهای لوله دستمالی کاغذی وصل کنید. گیره باید رو به بالا قرار بگیرد.

لوله را در وسط بشقاب به صورت ایستاده قرار دهید به شکلی که گیره ها رو به بالا باشند.

یک عدد نوک مداد نوکی با اندازه‌ی ۵.۰ را بین دو گیره قرار دهید. دقت کنید که در هنگام انجام این کار نوک مداد نشکند.

لیوان را بالای لوله دستمالی کاغذی به صورت ایستاده قرار دهید.

انتهای منفی و مثبت گیره های را به ابر باتری خود متصل کنید. با اینکار الکتریسیته در مدار به جریان در میاید و پس از چند ثانیه نوک مداد شروع به درخشیدن می کند.

آنچه اتفاق می افتد

وقتی ته گیره‌ها را یه ابر باتری متصل می کنید، مار ایجاد می شود. یعنی الکتریسیته در کلی دستگاه جریان می یابد. این جریان الکتریسیته از گرافیت موجود در مداد متصل به گیره ها عبور می کند.

جریان الکتریسیته: تاثیر بسزایی بر مداد دارد مداد شروع یه درخشیدن می کند و بخار آزاد می کند. این اتفاق یه این دلیل رخ می دهد که الکتریسیته گرافیت را به دمای باور نکردنی می رساند. اگر می خواهید با استفاده از لامپ که ساختید، پولتان را پس انداز کنید فکر خوبی است. شاید دمای آن کم نباشد اما امن تراست

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی