صدا از مایعات عبور می‌کند

دسته : علمی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می‌آیند .یعنی یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره‌ای دیگر ذرهٔ دیگر را به حرکت درمی‌آورد و به همین ترتیب است که صوت منتشر می‌شود.
صدا ارتعاشی hست که توسط حس شنوایی انسان درک می‌شود. ما معمولاً اصواتی که در هوا حرکت می‌کنند را می‌شنویم ولی صدا می‌تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند.در این آزمایش ساده با عبور صدا در مایعات آشنا می‌شوید.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

- سطل بزرگ

- زنگ (زنگوله)


آیا صدای از مایعات عبور می‌کند؟

یک سطل یا یک وان حمام بگیرید را از آب پُر کنید.

 یک زنگ کوچک(زنگوله) را در یک دست بگیرید و در داخل آب به لرزش درآورید (تکان دهید)تا صدا ایجاد کند.

نکته: اطمینان حاصل کنید که زنگوله با بدنه سطل و یا وان تماس پیدا نمی‌کند.

می‌بینید صدا از طریق آب حرکت می‌کند

گوش خود را به آرامی روی سطح آب قرار دهید (مراقب باشید آب وارد گوش شما نشود). آیا صدای زنگ را می‌شنوید؟

آیا صدا می‌تواند از طریق مایعات عبور کند؟

پاسخ: البته، به طوری که نهنگ‌ها و دلفین‌ها بر اساس همین اصل می‌توانند در زیر آب ارتباط برقرار کنند.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده