اوریگامی سگ

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۴ سال
الگو : true

با استفاده از الگو می توانید یک سگ کاغذی با کاغذهای اوریگامی تهیه کنید

شرح کاردستی

وسایل لازم:

کاغذ اوریگامی 

مداد یا چشم متحرک


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : زهراتاجیک