آب ضد جاذبه آبی که با جاذبه زمین مقابله می کند!

کشش سطحی

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد کشش سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

 آب موجود در رودخانه ها، لیوان، یا آب جاری از ابرها، همگی از جاذبه ی زمین پیروی می کنند. این آب‌ها به دلیل جاذبه گرانشی زمین، سمت آن سرازیر می شود. اما چه می شود اگر بگوییم که می توانید یک لیوان آب را سروته کنید بدون اینکه روی زمین بریزد؟ این همان چیزی است که در پدیده آب ضد گرانش رخ می دهد.

 آب ضد جاذبه، آزمایش ساده ایست که ویژگی های فیزیکی خارق العاده آب را نشان می دهد.

آنچه نیاز دارید

  یک لیوان لبه گرد

 یک دستمالی جیبی یک پارچ آب

یک کاسه یا سینک ظرف شویی

روی لیوان را با دستمال بپوشانید و از قرار گرفتن نقطه ی مرکزی دستمال در داخل لیوان، اطمینان حاصل کنید

شرح آزمایش

 به اندازه سه چهارم لیوان، از قسمت میانی دستمالی کاغذی به درون لیوان آب بریزید.

به آرامی دستمال را به سمت پایین لیوان بکشید و آن را فشرده کنید. (آن را محکم در سرتاسر لیوان بکشید). ته دستمالی را به کف لیوان بچسبانید.

یکی از دست هایتان را روی دهانه لیوان قرار دهید و با دست دیگر آن را برگردانید.

دست پایینی را از دهانه لیوان بردارید (به آرامی) مشاهده می کنید که آب در داخلی لیوان می ماند. همه شما را تشویق می کنند و می پرسند «چطور این کار را انجام دادید؟»

 در انتها دستتان را روی دهانه لیوان قرار دهید و لیوان را به حال اولیه برگردانید ( به سمت بالا). دستمال را از روی لیوان بردارید و آب را به درون پارچ بریزید. البته که سزاوار تشویق هستید.

آنچه اتفاق می‌افتد...

 بیشتر افراد پیش بینی می کنند که آب از منافذ دستمال عبور کرده و سرازیر می شود زیرا هنگام ریختن آب در لیوان، آب از میان همین منافذ به درون لیوان ریخته شده است. زمانی که دستمال به طور محکم بر دهانه لیوان کشیده شده است، منفذ های آن توسط آب بسته می شوند.این عملی به مولکول های آب این اجازه را می دهد که به دیگر مولکول های آب بپیوندند و کشش سطحی ایجاد کنند. آب با وجود منافذ کوچک دستمالی، درون لیوان باقی می ماند زیرا مولکول های آن به هم متصل شده اند تا غشای باریکی بین قسمت های باز دستمال ایجاد کنند. مراقب باشید تا لیوان را کج نکنید زیرا با این کار دیگر کشش سطحی نمی تواند با جاذیه مقابله کند

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی