نحوه ی عبور جریان در مدار

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت الکتریسته است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های الکتریسته است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

هر مدار الکتریکی از مؤلّفه‌های اصلی زیر تشکیل شده است:

یک منبع تغذیه‌ی الکتریکی مانند باتری یا مولّد؛

سیم‌های رابط: سیم‌ها یا نوارهای ارتباط‌دهنده‌ی مدار، از یک مادّه‌ی خوب رسانای الکتریسیته مانند مس تشکیل می‌شوند.

«مصرفگر» یا بار: وقتی می‌گوییم یک مدار الکتریکیْ تشکیل شده است که اتصال‌دهنده‌ها و سایر اجزا، یک حلقه‌ی بسته را پدید آورده باشند. تنها در این صورتست که جریان برق برقرار می‌شود.

سایر اجزای مدار: همچون خازن، مقاومت، القاگر و دیود.

وقتی که جریان الکتریکی در یک مدار برقرار می‌شود شکل زیر صحیح نیست و  شکل آخر شبیه‌سازی درستی از برقراری جریان در مدار است.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی